Документът е също достъпен на: French, English, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Slovak, Romanian

В настоящата брошура ще намерите информация за основните такси за извършени разплащания и услуги, предлагани от С2А.
Това е списък на таксите, които могат да се променят по всяко време, особено с цел да се изпълнят законовите изисквания.
Таксите, посочени в „ЕВРО без данък добавена стойност“ (€ без ДДС) се облагат или не с ДДС в зависимост от териториалното местонахождение на клиента в съответствие с посочените по-долу правила.
Приложимата дата за този списък на таксите е:  2022-07-01 2024-01-01

Такси Транспорт и логистика Автопарк & мобилност

Разплащателна карта(€ без ДДС)
C2A MasterCard TRUCK  1 1,50 € / card / month
C2A MasterCard FLEX  1 1,50 € / card / month
Shipping costs Франция 17,00 € / Доставка
Shipping costs Чужбина 27,00 € / Доставка
Незабавен ред  50,00 € / Доставка + Shipping costs
Преиздаване на ПИН код  20,00 € / card
Блокиране на карта (при кражба и неправомерно използване)  Free
Блокиране на карта (по други причини)  10,00 €
Card without activity  2 5,00 € / card / month
Застраховка(€ без ДДС)
Медицинска застраховка и репатриране в рамките на Европа  Безплатно
Застраховка срещу неправомерно използване на картата  Безплатно
Транзакции за разплащане и теглене(€ без ДДС)
Такса за теглене в рамките на Еврозоната  3 3,00 € / теглене
Такса за теглене извън на Еврозоната  3 8,00 € / теглене
Такса за увеличаване на картовия лимит  4 Безплатно
Оперативни разходи по разплащателна сметка(€ без ДДС)
Откриване на разплащателна сметка  60,00 €
Такси за поддръжка на разплащателна сметка  5 8,00 € / month
Закриване на разплащателна сметка  Free
Приемане на превод в ЕЗПЕ  Free
Откриване на разплащателна сметка  7,00 € / Превод
Трансфер чрез карта  1,50% / Превод
Комисионна за банков превод, получена  6 1,50% / Превод
Извлечения и справки(€ без ДДС)
Консултация по карти и салдо по сметката  Безплатно
Месечно извлечение по сметката  Безплатно
Преиздаване на месечно извлечение по сметка  Безплатно
Месечно извлечение - фактура  Безплатно
Двуседмична справка от бензиностанции  Безплатно
Двуседмична справка от пунктове за магистрални такси  Безплатно
Фактури и отстъпки в Европейската партньорска мрежа на С2А  Безплатно
Известия и конфигурация(€ без ДДС)
Стандартно предварително конфигуриране на използването на разплащателна карта5  7 Безплатно
Известие по електронна поща за транзакции в ЕЗПЕ, получени по вашата сметка  Безплатно
Промяна на конфигурация на разплащателна карта  Безплатно
Автоматично управление на картови баланси (опция)  Безплатно
Резервна сметка за използване на разплащателни карти за френски, италиански и испански магистрални такси (опция)  8 100,00 € / card
Други специални и/или заявени от клиента услуги (опция)  Свържете се с нас
Онлайн банкиране и myc2a company management tool(€ без ДДС)
Абониране за електронна сметка C2A Pro  Безплатно
 • Консултиране по разплащателна сметка 
Безплатно
 • Консултиране по разплащателни карти 
Безплатно
 • Разплащателни транзакции и теглене на пари в брой в реално време 
Безплатно
 • Обслужване на картови трансфери 
Безплатно
Достъп до MyC2A Company Management Tool  Безплатно
 • Как да се използва MyC2A Company Management Tool 
Безплатно
 • Преглед на картовите баланси 
Безплатно
 • Достъп до моя профил в С2А 
Безплатно
 • Достъп до моята онлайн сметка 
Безплатно
 • Преглед на партньорската мрежа (най-добра цена за деня) 
Безплатно
 • Управление на регистрационните номера 
Безплатно
 • Онлайн конфигуриране на карти 
Безплатно
 • Качване на данни пробег на вашия автомобил (По желание)
Безплатно

 

 • 1 Годишно фактуриране. За < 10 карти : свържете се с нас.
 • 1 Годишно фактуриране. За 50 или повече карти : свържете се с нас.
 • 2 Primjenjuje se kad ne postoje transakcije na više od 50% vaših kartica 2 uzastopna mjeseca. Odnosi si se samo na kartice koje su izdane prije najmanje 2 mjeseca. 
 • 3 Доставчиците на АТМ могат да начисляват допълнителни такси. 
 • 4 Физическо увеличение на картовия лимит над стандартния разрешен лимит. 
 • 5 Bключена комисионна за операцията  
 • 6 За < 10 карти : свържете се с нас. 
 • 6 За 50 или повече карти : свържете се с нас. 
 • 7 Стандартната конфигурация на картите позволява покупки в бензиностанции, ресторанти, паркинги, сервизни ремонти, глоби и такси, транспортни такси и такси за магистрали (при гаранционни условия). 
 • 8 ü  100 ЕВРО на държател на карта, сумата може да варира в зависимост от количеството използвани магистрални такси. Създаването на резервна сметка с цел избягване на дебитиране на картовата сметка за магистрални такси във Франция, Италия и Испания без наличието на достатъчно средства в сметката.

Съдействие на клиентите

Ако имате някакви технически, търговски или финансови въпроси, е достатъчно да позвъните в нашата служба за оказване на помощ, с която можете да разговаряте на вашия роден език. Нашата служба за оказване на помощ на клиента работи непрекъснато 24 часа на ден 7 дни в седмицата.
Нашият Отдел за обслужване на клиенти е на разположение 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Подаване на молба

Вашият търговски представител е първото лице за контакт.

Първо се свържете с вашия търговски консултант и да информирате него / нея на вашите заявки по време на среща, по телефона, по пощата или по електронна поща.

Отдел Управление на връзки с клиенти е готов да ви помогне.

Ако не може да бъде намерено решение, можете да се свържете с отдела за управление на връзки с клиенти по телефона, по пощата или по електронна поща.
В рамките на 10 работни дни, считано получаването на Вашето С2А заявление, вие ще получите потвърждение, че то се обработва.
Ако са необходими запитвания, ще получите окончателното отговор в рамките на максимален срок от 2 месеца.

По телефон:
Денонощна служба на С2А за оказване на помощ на клиента
+33(0)5.59.47.05.05
По е-майл:
C2A - Централен офис: ZA Agoretta, 63 Avenue де Байон 64210 Bidart - ФРАНЦИЯ
Централен офис
ОНЛАЙН УСЛУГИ:
Винаги близо до вас
www.c2a-card.com