Opłaty za rozwiązania C2A

Ten dokumnet jest również dostępny w : francuski, angielski, hiszpański, włoski, portugalski, słowiański, rumuński, bułgarski

W tej broszurze znajdą Państwo opłaty za operacje płatnicze i usługi oferowane przez C2A
Tutaj jestlista opłat, które mogą ulec zmianie w dowolnym czasie, w szczególności w celu spełnienia wymogów ustawowych
Opłaty wyrażone w 'EUR netto' podlegają lub nie opodatkowaniu VAT zgodnie z terytorialnością klienta i w poszanowaniu aktulanych przepisów
Data wejścia w życie tych opłat :  2022-07-01 2024-01-01

Opłaty Transport & logistyka Flota i mobilnośc

Karta płatnicza(€ netto)
C2A MasterCard TRUCK  1 1,50 € / kartę / miesiąc
C2A MasterCard FLEX  1 1,50 € / kartę / miesiąc
Opłata za wysyłkę Francja 17,00 € / przesyłka
Opłata za wysyłkę Zagraniczny 27,00 € / przesyłka
Natychmiastowe zamówienie  50,00 € / przesyłka + Opłata za wysyłkę
Ponowne ustanowienie kodu PIN  20,00 € / kartę
Zablokowanie (KRADZIEŻ i OSZUKAŃCZE UŻYCIE)  Bezpłatne
Zablokowanie ( inna przyczyna)  10,00 €
Karta bez aktywności  2 5,00 € / kartę / miesiąc
Ubezpieczenia(€ netto)
Ubezpieczenie medyczne i repatriacyjne w Europie  Włączone/uwzględnione
Ubezpieczenie od oszukańczego użycia karty  Włączone/uwzględnione
Operacje płatnicze i poboru gotówki(€ netto)
Opłata za pobranie gotówki wstrefie EURO  3 3,00 € / pobór gotówki
Opłata za pobranie gotówki poza strefą EURO  3 8,00 € / pobór gotówki
Opłata za zwiększenie limitu karty  4 Włączone/uwzględnione
Funkcjonowanie rachunku płatniczego(€ netto)
Otwarcie rachunku płatniczego  60,00 €
Opłata za prowadzenie rachunku  5 8,00 € / miesiąc
Opłata za zamknięcie rachunku płatniczego  Bezpłatne
Przelew SEPA otrzymany  Bezpłatne
przelew poza SEPA otrzymany  7,00 € / przelew
Przelew kartą  1,50% / przelew
Prowizja za otrzymany przelew  6 1,50% / przelew
Wyciągi z rachunków i raportów(€ netto)
Konsultacje salda kart i rachunku  Włączone/uwzględnione
Miesięczny wyciąg z rachunku  Włączone/uwzględnione
Ponowne wystawienie wyciągu miesięcznego z rachunku  Włączone/uwzględnione
Wyciąg z fakturowania miesięcznego  Włączone/uwzględnione
Raport miesięczny wydatków na stacjach paliwowych  Włączone/uwzględnione
Raport miesięczny opłat drogowych  Włączone/uwzględnione
Faktury i zniżki miesięczne w europejskiej sieci C2A  Włączone/uwzględnione
Alarmy i ustawienia(€ netto)
Wstępne ustawienia standardowe kart płatniczych  7 Włączone/uwzględnione
Zmiana ustawienia karty płatniczej  Włączone/uwzględnione
Alarmy e-mail o przelewach SEPA otrzymanych na konto  Włączone/uwzględnione
Automatyczne zarządzania saldem kart ( opcjonalnie)  Włączone/uwzględnione
Rezerwa w przypadku użytkowania kartdo opłat drogowych we Francji, Hiszpanii i we Włoszech ( opcjonalnie)  8 100,00 € / kartę
Inne specyficzne i/lub spersonalizowane zapotrzebowania  Skontaktuj się z nami
Bankowość on-line e-rachunek C2A i narzędzia zarządzania MyC2A(€ netto)
Abonament C2A e-rachunek Pro  Włączone/uwzględnione
 • Konsultacje rachunku płatniczego 
Włączone/uwzględnione
 • Konsultacje kart płatniczych 
Włączone/uwzględnione
 • Konsultacje operacji płatniczych i pobrania gotówki w czasie rzeczywistym 
Włączone/uwzględnione
 • Funkcja przelewu na karty 
Włączone/uwzględnione
Dostęp do narzędzi zarządzania MyC2A  Włączone/uwzględnione
 • Narzędzia do zarządzania MyC2A 
Włączone/uwzględnione
 • Konsultacje salda kart 
Włączone/uwzględnione
 • Dostęp do profilu C2A 
Włączone/uwzględnione
 • Dostęp do konta on-line 
Włączone/uwzględnione
 • Przegląd sieci paliwowej (wyświetlanie najniższych cen) 
Włączone/uwzględnione
 • Zarządzanie numerami rejestracyjnymi 
Włączone/uwzględnione
 • Ustawienia kart on-line 
Włączone/uwzględnione
 • Informacja o przebiegu pojazdów (opcjonalny)
Włączone/uwzględnione

 

 • 1 Fakturowanie roczne. Dla < 10 kart : skontaktuj się z nami.
 • 1 Fakturowanie roczne. Dla 50 kart lub więcej, skontaktuj się z nami.
 • 2 Stosowane gdy przez 2 kolejne miesiące na ponad 50% Państwa kart nie wykonano żadnej transakcji. Dotyczy to wyłącznie kart wydanych od co najmniej 2 miesięcy. 
 • 3 Usługodawca ATM może nakładać dodatkowe opłaty 
 • 4 Ręczne zwiększenie limitu powyżej autoryzowanego standardowego limitu 
 • 5 Prowizja za operację wliczona  
 • 6 Dla < 10 kart : skontaktuj się z nami. 
 • 6 Dla 50 kart lub więcej, skontaktuj się z nami. 
 • 7 Standardowe ustawienie użytkowania obejmuje płatności na stacji paliw, za restauracje, parkingi, naprawy, mandaty i podatki, opłaty za przejazdy i autostrady (pod warunkiem utworzenia konta rezerwowego 
 • 8 100 € na każdego użytkownika karty, kwota zmienna w zależności od wartości realizowanych przejazdów Ustanowienie rezerwy w celu uniknięcia sytuacji obciążania rachunku karty bez dostępnych środków za przejazdy autostradami francuskimi, włoskimi i hiszpańskimi

Obsługa klienta

Wszelkie zapytania techniczne, handlowe lub finasowe prosimy kierować do naszej obsługi w języku francuskim, angielskim , hiszpańskim, włoskim, niemieckim, portugalskim, polskim i słowackim
Nasza obsługa klienta jest do Państwa dyspozycji24h/24 7 dni w tygodniu

Złożyć reklamację

Państwa handlowiec jest Państwa pierwszym kontaktem

Prosimy o kontakt z przedstawicielem handlowym aby go zapoznać z Państwa zapytaniami poprzez spotkanie , kontakt telefoniczny lub mailowy

Dział zarządzania relacjami z kientem jest do Państwa dyspozycji

Jeśli nie zostało znalezione żadne rozwiązanie, prosimy o kontakt z obsługą klienta telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem e-mail
W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania Państwa reklamacji , otrzymają Państwo potwierdzenie, że jest rozpatrywana
Jeśli dalsze ustalenia są konieczne, otrzymaja Państwo ostateczną odpowiedź maksymalnie w ciągu 2 miesięcy

Telefonicznie :
Europejskie Centrum Obsługi Klienta C2A 24h/7
+33(0)5.59.47.05.05
Pocztą :
C2A - Siedziba Firmy: ZA Agoretta, 63 Avenue de Bayonne 64210 BIDART - FRANCE
Siedziba
przez internet :
Nasze usługi on-line nieustannie blisko Państwa
www.c2a-card.com